Welkom op de website van het Comité de Dennenkamp.

Wij maken ons sterk voor een groen en leefbaar park de Dennenkamp. In onze prachtige leefomgeving is een groot schoolgebouw verrezen en een Medisch Centrum. De bouwplannen van de gemeente in ons mooie groene gebied zijn helaas nog niet ten einde. Wij maken ons zorgen over de ontwikkelingen en willen de belangen van de omwonenden en overige betrokkenen intensief bij ons gemeentebestuur onder de aandacht brengen.

Het Comité de Dennenkamp streeft er al jaren naar om voor het park de Dennenkamp zoveel mogelijk groen te behouden en zo min mogelijk bomen te kappen. Dit is maar gedeeltelijk gelukt, gezien het overheersende Medisch Centrum en de, in grootte reusachtige nieuwe school ‘Dennenborgh'.

De beloofde afbraak van de noodlokalen bij het oude Neder Veluwe College aan de Generaal Urquhartlaan is eindelijk gerealiseerd, maar er is nog steeds geen besluit genomen over de beperkte (nog nodige?) bebouwing op de plaats van het af te breken Neder Veluwe College. Ook de bouwplannen bij de afgebroken dependance aan de Munninghofflaan zijn nog onzeker. Kortom, er staat onze buurt nog veel te wachten en het is belangrijk om namens de omwonenden een krachtige stem te laten horen.

Naast het groenbehoud zijn het parkeren, de toegenomen verkeersdrukte én de verkeersveiligheid in het gebied voor ons een voortdurend punt van zorg. Het uitblijven van definitieve oplossingen voor verkeer en parkeren rond het Park de Dennenkamp, het Gemeentehuis, het Medisch Centrum en de nieuwe school Dennenborgh wordt door ons met regelmaat onder de aandacht gebracht van het gemeentebestuur.

Wij willen als Comité de Dennenkamp de betrokkenen en geïnteresseerden nauwgezet informeren over de verdere gang van zaken rond het park de Dennenkamp. Daarom presenteren wij ons op deze website.

Ook uw stem, steun en ideeën zijn voor ons, Comité de Dennenkamp, van grote waarde. Het helpt om onze buurt groen, verkeersveilig en bovenal leefbaar te houden!

Voor al uw opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..